X mass overeat, avoid or not avoid? / Świąteczne żarcie- żreć, czy nie żreć?
by thecakemonster on


Remember Red Friday? / Pamiętacie Czerwony Piątek?
by thecakemonster on


non-alcoholic drink / drink bezalkoholowy
by thecakemonster on


red friday / czerwony piątek
by thecakemonster on


Red friday / Czerwony Piątek
by thecakemonster on


competition / konkurs
by thecakemonster on


red friday / czerwony piątek
by thecakemonster on


red friday / czerwony piątek
by thecakemonster on


Red Friday / Czerwony Piątek
by thecakemonster on


Red Friday / Czerwony Piątek
by thecakemonster on


Eat Apples! / Jedz jabłka!
by thecakemonster on


broad bean / bób
by thecakemonster on


meat roulades / zrazy / roladki
by thecakemonster on


Banana breakfast ;) / bananowe śniadanie
by thecakemonster on


Green and white salad / Zielono biała sałatka
by thecakemonster on

 

Stalkers

Facebook

MEET THE AUTHOR

My Photo
A girl who fell in love with coffee and sweets. Someone who's wardrobe is getting bigger eventough she still finds like she got nothing good to wear. Dziewczyna która zakochała się w kawie i słodyczach. Ktoś, kogo szafa się stale powiększa, a ta wciąż myśli, że nie ma nic fajnego do ubrania.