What to do with an old'n'dry bread or bread roll? / co zrobić ze starą i suchą bułką albo chlebem?
by thecakemonster on


Green and white salad / Zielono biała sałatka
by thecakemonster on

 

Stalkers

Facebook

MEET THE AUTHOR

My Photo
A girl who fell in love with coffee and sweets. Someone who's wardrobe is getting bigger eventough she still finds like she got nothing good to wear. Dziewczyna która zakochała się w kawie i słodyczach. Ktoś, kogo szafa się stale powiększa, a ta wciąż myśli, że nie ma nic fajnego do ubrania.